ЈОКАМ пошта 2011 ДООЕЛ с.Оровник Дебарца

Image
jokam_logo.jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
23.01.2012
Активен од
23.01.2012
Подрачје
Подрачје на општините Охрид и Струга
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
с.Оровник, Дебарца 6330 Дебарца
Адреса-седиште
6330 Дебарца
Телефон
075460160
Мобилен
078251414
Е-пошта
jokam.2011@yahoo.com
Активна лиценца
Активна