ЈОКАМ пошта 2011 ДООЕЛ с.Оровник Дебарца

Image
jokam_logo.jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
23.01.2012
Активен од
23.01.2012
Подрачје
Подрачје на општините Охрид и Струга
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
с.Оровник, Дебарца 6330 Дебарца
Адреса-седиште
6330 Дебарца
Мобилен
075460160
Е-пошта
Адреса за рекламации
с.Оровник , Општина Дебрца
Телефон за рекламации
075 460 160
075 216 712
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна