Карго Експрес ДООЕЛ увоз извоз Битола

Image
kargo ekspres
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
11.06.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Солунска 192, 7000 Битола
Адреса-седиште
Солунска 192, 7000 Битола
Телефон
+389 47 220350
Мобилен
+389 70 307883
Е-пошта
Веб
http://www.kargoekspres.mk
Адреса за рекламации
Солунска 192, 7000 Битола
Телефон за рекламации
+389 47 220350
+389 70 307883
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна