Колпортер ДОО Скопје

Image
Колпортер ДОО Скопје
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.06.2021
Активен од
01.06.2021
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.Лисец бр.1 Б Комплекс/Хемтекс Скопје - Аеродром
Адреса-седиште
ул.Лисец бр.1 Б Комплекс/Хемтекс Скопје - Аеродром
Телефон
078 426 203
070 385 969
Мобилен
070 333 910
Е-пошта
kolporter.mk@gmail.com
v.jovanovic@kolporter.mk
Веб
www.kolporter.mk
Адреса за рекламации
ул.Лисец бр.1 Б Комплекс/Хемтекс Скопје - Аеродром
Телефон за рекламации
070 385 969
Е-пошта за рекламации
t.gosevski@kolporter.mk
Активна лиценца
Активна