ПНЛ ТРАНСЛОГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Image
TNT FedEX
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
15.05.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. 1551 бр.10 (Качанички пат) 1000 Скопје
Телефон
02 2600 614 / 02 2600 168 лок.107
Е-пошта
mile.debarliev@pnl.mk
nenad.petreski@pnl.mk
jelena.milojevic@pnl.mk
biljana.acevska@pnl.mk
Веб
www.tnt.com www.fedex.com
Адреса за рекламации
ул. 1551 бр.10 (Качанички пат)
Телефон за рекламации
02 2600 614 / 02 2600 168
Е-пошта за рекламации
mile.debarliev@pnl.mk
Активна лиценца
Активна