ПНЛ ТРАНСЛОГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Image
PNL Translog
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
15.05.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Бошко и Адмира бр.10, Скопје - Бутел
Телефон
02 2600 614 / 02 2600 168 лок.107
Веб
www.tnt.com www.fedex.com
Адреса за рекламации
ул. Бошко и Адмира бр.10, Скопје - Бутел
Телефон за рекламации
02 2600 614 / 02 2600 168
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна