Пошта ПЕШТАН ЕКСПРЕСС ДООЕЛ Охрид

Image
Пештан Лого-
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
12.05.2022
Активен од
12.05.2022
Подрачје
Подрачје на Општина Охрид и Дебарца
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Обични писма
Друго
Други услуги - нотарски, извршителски, судски, писма од управна постапка
Адреса-регистрирано седиште
ул.Димитар Влахов бр.22-А3 - Охрид
Адреса-седиште
ул.Димитар Влахов бр.22-А3 - Охрид
Телефон
078 843 316
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул.Димитар Влахов бр.22-А3 - Охрид
Телефон за рекламации
078 843 316
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна