ИН ПОШТА РАДЕСКИ ДООЕЛ Скопје

Image
redeski_logo[1].jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
31.03.2016
Активен од
27.07.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул. СТЕВО ФИЛИПОВИЌ Бр.2/1-5 СКОПЈЕ 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул. 15 Корпус бр. 2 во зградата на Фершпед Царина - 2 (втори) спрат 1000 Скопје
Телефон
02/ 3112 068
Мобилен
078 498 403
076 444 555
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул. 15 Корпус бр. 2 во зградата на Фершпед Царина - 2 (втори) спрат
Телефон за рекламации
076 442 255
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна