ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Image
post-express-delivery-unlimited
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
09.06.2016
Активен од
13.07.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги и поврзани услуги
Лична достава и други услуги за писма за кои со закон е предвиден посебен начин на постапување во последната фаза на доставата (нотарски, извршителски, судски)
Друго
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
Пролет бр.31 Центар Скопје 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Ѓорѓи Колозов бр.134,Скопје - Гази Баба
Телефон
023125553
Мобилен
072279235
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул.Ѓорѓи Колозов бр.134,Скопје - Гази Баба и ул.Пролет бр.31
Телефон за рекламации
02 3125 553
02 15 200
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна