АД "Пошта на Северна Македонија„ - Скопје

Image
Пошта на Северна Македонија
Тип на дозвола
Индивидуална дозвола
Последна дозвола издадена на
24.12.2008
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
пакети (до 20кг)
пратки за слепи лица
книжени услуги
телематски парични упатници
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
Орце Николов 46 Центар 1000 Скопје, Република Македонија
Адреса-седиште
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон
02 3105105
Е-пошта
contact@posta.com.mk
Веб
http://www.posta.com.mk
Адреса за рекламации
Орце Николов 46, Центар, 1000 Скопје
Телефон за рекламации
02 3105205
02 3105222
Е-пошта за рекламации
dimitar.lazarevski@posta.com.mk
Активна лиценца
Активна