АД "Пошта на Северна Македонија„ - Скопје

Image
Пошта на Северна Македонија
Тип на дозвола
Индивидуална дозвола
Последна дозвола издадена на
24.12.2008
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 20кг)
Поштенски пратки за слепи лица
Поштенски пратки книжени услуги
Телематски парични упатници
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
Орце Николов 46 Центар 1000 Скопје, Република Македонија
Адреса-седиште
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон
02 3105105
Е-пошта
Веб
http://www.posta.com.mk
Адреса за рекламации
Орце Николов 46, Центар, 1000 Скопје
Телефон за рекламации
02 3105205
02 3105222
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна