ТПЛ Тотал Пост Логистик ДООЕЛ Скопје

Image
TPL Logo
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.02.2016
Активен од
14.05.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.1 бр.68 Визбегово-Бутел
Адреса-седиште
ул.1 бр.68 Визбегово-Бутел
Телефон
078 207 878
Мобилен
078 266 002
Веб
www.tpl.mk
Адреса за рекламации
ул.1 бр.68 Визбегово-Бутел
Телефон за рекламации
075 204 152
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна