ВИА ПОСТ ДООЕЛ Скопје

Image
NOVO LOGO VIA
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
15.02.2024
Активен од
01.06.2021
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Експресни услуги
Обични писма
Друго
обични писма, со и без додадена вредност - во внатрешен поштенски сообраќај
препорачани услуги за писма - во внатрешен поштенски сообраќај
услуги за писма со означена вредност - во внатрешен поштенски сообраќај
експресни услуги за писма - во внатрешен поштенски сообраќај
услуги за пакет со означена вредност- во внатрешен поштенски сообраќај
услуги за пакет (track & trace) - во внатрешен поштенски сообраќај
други поврзани услуги за пакети- во внатрешен поштенски сообраќај
услуги за пакет со означена вредност - во меѓународен поштенски сообраќај
услуги за писма (track & trace) - во меѓународен поштенски сообраќај
услуги за пакет (track & trace) - во меѓународен поштенски сообраќај
Адреса-регистрирано седиште
ул. Натанаил Кучевишки бр. 4 Скопје - Бутел
Адреса-седиште
ул.Призренска бр.1 Бутел- Скопје
Телефон
Call Centar15-002
Мобилен
076 222 622
Е-пошта
Веб
www.viapost.delivery
Адреса за рекламации
ул.Призренска бр.1 Бутел- Скопје
Телефон за рекламации
076 222 622
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна