ВИП ПОШТА ДООЕЛ Скопје

Image
ВИП ПОШТА
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
08.04.2022
Активен од
04.03.2019
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Лична достава(нотарски,извршителски,судски), препорачани пакети, пакети со означена вредност,експресни пакети,курирски пакети и други поврзани услуги за пакети-пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул. Темко Попов бр.21 Скопје Гази Баба
Адреса-седиште
ул.Февруарски Поход бр.34/зграда 1/приземје-Скопје - Аеродром
Телефон
078 231 393
Мобилен
078 231 393
Е-пошта
Веб
www.vipposta.mk
Адреса за рекламации
ул.Февруарски Поход бр.34/зграда 1/приземје-Скопје - Аеродром
Телефон за рекламации
078 231 393
075 228 588
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна