15-та Јавна Седница на Агенцијата за пошти за 2020 година

Утре, 25.12.2020 година, со почеток во 11 часот, Агенцијата за пошти ќе ја одржи 15-та Јавна Седница на Агенцијата, преку комуникациската платформа ZOOM.

Почитувајќи го принципот на транспарентно работење, Агенцијата своите јавни седници ги организира со цел да им овозможи на сите заинтересирани страни да се информираат за превземените активности и за регулаторните мерки во годината која изминува. Оваа прилика ја користи и да ја презентира состојбата на поштенскиот пазар во Република Северна Македонија, како и да ја запознае јавноста со плановите и програмите за делување во идниот период.