ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ Скопје

Image
ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
16.05.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.32 бр.5, Населба Илинден 1041 Скопје
Адреса-седиште
1041 Скопје
Телефон
15333
+389 2 2581 581
Е-пошта
mkgeneral@dhl.com
Веб
www.dhl.mk
Адреса за рекламации
ул.32 бр.5, нас. Илинден
Телефон за рекламации
15333
+389 2 2581 581
Е-пошта за рекламации
mkgeneral@dhl.com
Активна лиценца
Активна