ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ Скопје

Image
ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
16.05.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.32 бр.5, Населба Илинден 1041 Скопје
Адреса-седиште
1041 Скопје
Телефон
15333
+389 2 2581 581
Е-пошта
Веб
www.dhl.mk
Адреса за рекламации
ул.32 бр.5, нас. Илинден
Телефон за рекламации
15333
+389 2 2581 581
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна